Salman Khan
Mon, Dec 27 1965, 2:30 PM Indore,Madhya Pradesh,IN
Asc 22° 45'
Rahu(R) 10° 51'
Jup(R) 1° 39'
Moon 1° 32'
Sat 18° 42'
Salman Khan

Dec 27 1965, 02:30 PM
Indore,Madhya Pradesh,IN
Mars 9° 52'
Ven 18° 46'
22° 43', 75° 49'
Lahiri Ayanaamsha
Sun 12° 1'
Mer 20° 59'
Ketu(R) 10° 51'
Mars
Sat
Rahu
Ven
NavamsaSun
Mer
Asc
Moon
Jup
Ketu
GrahaRaashiDegreeNakshatra
AscMesha22° 45'Bharani-3
SunDhanus12° 1'Moola-4
MoonKumbha1° 32'Dhanishta-3
MarsMakara9° 52'Uttarashaada-4
MerVrischika20° 59'Jyeshta-2
Jup(R)Mithuna1° 39'Mrigashira-3
VenMakara18° 46'Shravana-3
SatKumbha18° 42'Sathabisha-4
Rahu(R)Rishabha10° 51'Rohini-1
Ketu(R)Vrischika10° 51'Anusha-3
Read how we try to predict Salman Khan's Success and Growth. For financials, we look at Income, Gains and Property aspects. See a basic outline of Marriage and Partner prospects.

Sarva Ashtakavarga

MeRiMiKaSiKaThVrDhMaKuMe
Sun41364554444448
Moon45642634335449
Mars63223434334239
Mer66045648254454
Jup52566553555456
Ven65432555444552
Sat52651343521239

Vimshottari Dasha

Mars Dasha
SubFrom
MarsSep 3 1961
RahuJan 30 1962
JupFeb 18 1963
SatJan 25 1964
MercMar 5 1965
KetuMar 2 1966
VenJul 29 1966
SunSep 28 1967
MoonFeb 3 1968
Rahu Dasha
SubFrom
RahuSep 3 1968
JupMay 17 1971
SatOct 10 1973
MercAug 16 1976
KetuMar 5 1979
VenMar 23 1980
SunMar 23 1983
MoonFeb 15 1984
MarsAug 16 1985
Jup Dasha
SubFrom
JupSep 4 1986
SatOct 22 1988
MercMay 5 1991
KetuAug 10 1993
VenJul 17 1994
SunMar 17 1997
MoonJan 3 1998
MarsMay 5 1999
RahuApr 10 2000
Sat Dasha
SubFrom
SatSep 4 2002
MercSep 6 2005
KetuMay 17 2008
VenJun 25 2009
SunAug 25 2012
MoonAug 7 2013
MarsMar 8 2015
RahuApr 16 2016
JupFeb 21 2019
Merc Dasha
SubFrom
MercSep 3 2021
KetuJan 31 2024
VenJan 27 2025
SunNov 28 2027
MoonOct 4 2028
MarsMar 5 2030
RahuMar 2 2031
JupSep 19 2033
SatDec 25 2035
Ketu Dasha
SubFrom
KetuSep 4 2038
VenJan 31 2039
SunApr 1 2040
MoonAug 7 2040
MarsMar 8 2041
RahuAug 4 2041
JupAug 22 2042
SatJul 29 2043
MercSep 6 2044
Ven Dasha
SubFrom
VenSep 3 2045
SunJan 3 2049
MoonJan 3 2050
MarsSep 4 2051
RahuNov 3 2052
JupNov 4 2055
SatJul 5 2058
MercSep 3 2061
KetuJul 4 2064
Sun Dasha
SubFrom
SunSep 3 2065
MoonDec 22 2065
MarsJun 23 2066
RahuOct 28 2066
JupSep 22 2067
SatJul 10 2068
MercJun 22 2069
KetuApr 29 2070
VenSep 4 2070
Moon Dasha
SubFrom
MoonSep 4 2071
MarsJul 4 2072
RahuFeb 2 2073
JupAug 4 2074
SatDec 4 2075
MercJul 4 2077
KetuDec 4 2078
VenJul 5 2079
SunMar 5 2081
Mars Dasha
SubFrom
MarsSep 3 2081
RahuJan 30 2082
JupFeb 18 2083
SatJan 25 2084
MercMar 5 2085
KetuMar 2 2086
VenJul 29 2086
SunSep 28 2087
MoonFeb 3 2088