Nov 20 2017, 07:30 AM
Bangalore
Rahu(R) 24° 22'
Ketu(R) 24° 22'
13° 0', 77° 35'
Lahiri Ayanaamsha
Sat 2° 26'
Asc 18° 46'
Sun 3° 49'
Moon 21° 25'
Mer 25° 16'
Jup 14° 40'
Ven 21° 41'
Mars 23° 45'
GrahaRaashiDegreeNakshatra
AscVrischika18° 46'Jyeshta-1
SunVrischika3° 49'Anusha-1
MoonVrischika21° 25'Jyeshta-2
MarsKanya23° 45'Chitta-1
MerVrischika25° 16'Jyeshta-3
JupThula14° 40'Swaathi-3
VenThula21° 41'Vishaka-1
SatDhanus2° 26'Moola-1
Rahu(R)Kataka24° 22'Aaslesha-3
Ketu(R)Makara24° 22'Dhanishta-1