Mars(R) 3° 8'
Rahu(R) 29° 52'


Sep 20 2020, 01:34 PM
Ashburn, United States Of America
Ven 21° 53'
Sat(R) 1° 15'
39° 2', -77° 29'
Lahiri Ayanaamsha
Jup 23° 21'
Asc 23° 4'
Ketu(R) 29° 52'
Moon 20° 7'
Sun 4° 4'
Mer 27° 44'
GrahaRaashiDegreeNakshatra
AscVrischika 23° 4' Jyeshta-2
SunKanya 4° 4' Uttaraphalgun-3
MoonThula 20° 7' Vishaka-1
Mars(R) Mesha 3° 8' Ashwini-1
MerKanya 27° 44' Chitta-2
JupDhanus 23° 21' Purvashaada-4
VenKataka 21° 53' Aaslesha-2
Sat(R) Makara 1° 15' Uttarashaada-2
Rahu(R) Rishabha 29° 52' Mrigashira-2
Ketu(R) Vrischika 29° 52' Jyeshta-4